Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Α' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
1.1 Βιολογία Φυτών ΜΓΥ 2 Theory + 2 Lab 5 Μπανίλας Γιώργος, PhD
1.3 Εισαγωγή στις Επιστήμες Οίνου, Αμπέλου και Ποτών ΜΕΥ 3  
1.4 Εφαρμοσμένα Οικονομικά ΜΓΥ 2Θ + 2Ε 5  
1.5 Οργανική Χημεία ΜΓΥ 2Θ + 2Ε 5 Ντουρτόγλου Ευθαλία, PhD
1.6 Φυσική ΜΓΥ 2Θ + 2Ε 5  
1020 Γενική και Ανόργανη Χημεία ΜΓΥ 4 Theory + 2 Lab 7 Παπακωνσταντίνου Σπύρος, D.E.A., PhD, Ευαγγέλου Αλεξάνδρα

Γ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
3.1 Βιοτεχνολογία & Βιομηχανικές Ζυμώσεις ΜΕ 2Θ + 2Ε 5 Ταταρίδης Παναγιώτης, D.E.A., PhD
3.2 Εδαφοκλιματικό Σύστημα & Άμπελος ΜΕΥ 4Θ + 2Ε 7 Κόρκας Ηλίας, PhD
3.4 Μικροβιολογία Οίνων ΜΓΥ 2 Theory + 2 Lab 5 Δημοπούλου Μαρία
3.5 Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΓΥ 3  
3.6 Πρώτες Ύλες Αλκοολούχων Ποτών ΜΕ 2Θ + 2Ε 5 Κυραλέου Μαρία
3030/3031 Ενόργανη Αναλυτική Χημεία ΜΕΥ 2 Theory + 2 Lab 5 Χατζηλαζάρου Αρχοντούλα, PhD

Δ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
4.1 Εφαρμοσμένη Ενζυμολογία ΜΕΥ 2Θ + 2Ε 5 Ντουρτόγλου Ευθαλία, PhD
4.2 Καλλιέργεια της Αμπέλου ΜΕ 4Θ + 4Ε 11 Κόρκας Ηλίας, PhD
4.3 Μηχανική Φυσικών Διεργασιών ΜΕΥ 3  
4.4 Τεχνολογία & Ανάλυση Αποσταγμάτων ΜΕ 2Θ + 2Ε 5 Κυραλέου Μαρία
4.5 Φυτοπροστασία της Αμπέλου ΜΕ 6 Γκίζη Δανάη

ΣΤ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
6.1 Επεξεργασία Αποβλήτων ΜΕ 2 Theory + 2 Lab 7 Παπακωνσταντίνου Σπύρος, D.E.A., PhD
6.2 Ποιότητα και Ασφάλεια Ποτών ΜΕΥ 3 Κουσίση Ελισάβετ
6.3 Συσκευασία Οίνων και Ποτών ΜΕ 3  
6.4 Τεχνολογία Ζυθοποίησης ΜΕ 4Θ + 4Ε 14 Ταταρίδης Παναγιώτης, D.E.A., PhD
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
6.5.1 Ξένη Γλώσσα Ειδικότητας ΜΕ 3  
6.5.2 Τεχνικές Πωλήσεων Οίνων και Ποτών ΜΕ 3  
6.5.3 Τεχνολογία Μη Αλκοολούχων Ποτών ΜΕ 3  

Ζ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
7.1 Αμπελογραφία – Παγκόσμιος Αμπελώνας ΜΕ 2Θ + 2Ε 6 Κόρκας Ηλίας, PhD
7.2 Ειδικές Τεχνικές Οινοποίησης ΜΕ 2Θ + 2Ε 6 Αραπίτσας Παναγιώτης
7.3 Νομοθεσία Οίνων & Ποτών ΜΕΥ 3 Ταταρίδης Παναγιώτης, D.E.A., PhD
7.5 Πρακτική Άσκηση (4 μηνών) ΜΕ Ωράριο φορέα 12  
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
7.4.1 Αμπελουργία Ακριβείας ΜΕ 3 Κόρκας Ηλίας, PhD
7.4.2 Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων & Ηγεσία ΜΕ 3  
7043 Σχεδιασμός Βιομηχανιών ΜΕ 2 Theory 3 Παπακωνσταντίνου Σπύρος, D.E.A., PhD
Ελεύθερης Επιλογής
7.0.1 Πειραματικές Οινοποιήσεις ΜΕ Ευέλικτο Ωράριο 12  

H' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
8.1 Χημεία Οίνων και Ποτών: Πτητικές ενώσεις και ελαττώματα ΜΕ 3  
8.2 Μάρκετινγκ Οίνων & Ποτών ΜΕΥ 3  
8.3 Φυσικοχημικές Μεταβολές και Κατεργασίες Οίνων ΜΕ 2Θ + 2Ε 6 Αραπίτσας Παναγιώτης
8.5 Πτυχιακή Εργασία ΜΕ 15  
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
8.4.1 Οινοτουριστικό Μάνατζμεντ ΜΕ 3  
8.4.2 Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων ΜΕ 3 Κουσίση Ελισάβετ
8043 Τεχνολογίες Αξιοποίησης Υποπροϊόντων ΜΕ 2 Theory 3 Παπακωνσταντίνου Σπύρος, D.E.A., PhD
Ελεύθερης Επιλογής
8.0.1 Πειραματικές Ζυθοποιήσεις ΜΕ Ευέλικτο Ωράριο 12  
8.0.2 Μελέτες Πεδίου ΜΕ 4