Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Α' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
1.1 Βιολογία Φυτών ΜΓΥ 2Θ + 2Ε 5 Μπανίλας Γιώργος, PhD
1.2 Γενική και Ανόργανη Χημεία ΜΓΥ 4Θ + 2Ε 7  
1.3 Εισαγωγή στις Επιστήμες Οίνου, Αμπέλου και Ποτών ΜΕΥ 3  
1.4 Εφαρμοσμένα Οικονομικά ΜΓΥ 2Θ + 2Ε 5  
1.5 Οργανική Χημεία ΜΓΥ 2Θ + 2Ε 5  
1.6 Φυσική ΜΓΥ 2Θ + 2Ε 5  

Β' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
2.1 Βιοχημεία ΜΓΥ 2Θ + 2Ε 5 Αραπίτσας Παναγιώτης
2.2 Γενική Μικροβιολογία ΜΓΥ 2Θ + 2Ε 5  
2.3 Εφαρμοσμένα Μαθηματικά & Στατιστική ΜΓΥ 2Θ + 2Ε 5  
2.4 Μορφολογία & Φυσιολογία Αμπέλου ΜΕΥ 2Θ + 2Ε 5 Μπανίλας Γιώργος, PhD
2.5 Ποσοτική Χημική Ανάλυση ΜΓΥ 2Θ + 2Ε 5  
2.6 Φυσικοχημεία ΜΓΥ 2Θ + 2Ε 5 Χατζηλαζάρου Αρχοντούλα, PhD

Γ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
3.1 Βιοτεχνολογία & Βιομηχανικές Ζυμώσεις ΜΕ 2Θ + 2Ε 5  
3.2 Εδαφοκλιματικό Σύστημα & Άμπελος ΜΕΥ 4Θ + 2Ε 7 Κόρκας Ηλίας, PhD
3.3 Ενόργανη Αναλυτική Χημεία ΜΕΥ 2Θ + 2Ε 5 Χατζηλαζάρου Αρχοντούλα, PhD
3.4 Μικροβιολογία Οίνων ΜΕΥ 2Θ + 2Ε 5  
3.5 Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΓΥ 3  
3.6 Πρώτες Ύλες Αλκοολούχων Ποτών ΜΕ 2Θ + 2Ε 5  

Δ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
4.1 Εφαρμοσμένη Ενζυμολογία ΜΕΥ 2Θ + 2Ε 5  
4.2 Καλλιέργεια του Αμπέλου ΜΕ 4Θ + 4Ε 11 Κόρκας Ηλίας, PhD
4.3 Μηχανική Φυσικών Διεργασιών ΜΕΥ 3  
4.4 Τεχνολογία & Ανάλυση Αποσταγμάτων ΜΕ 2Θ + 2Ε 5  
4.5 Φυτοπροστασία του Αμπέλου ΜΕ 6 Κόρκας Ηλίας, PhD, Γκίζη Δανάη

Ε' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
5.1 Βασικές Τεχνικές Οινοποίησης ΜΕ 2Θ + 2Ε 7  
5.2 Οργανοληπτική Αξιολόγηση Οίνων και Ποτών ΜΕ 2Θ + 2Ε 6 Κουσίση Ελισάβετ
5.3 Χημεία Οίνων και Ποτών: Προέλευση και προσδιορισμός βασικών ενώσεων ΜΕ 2Θ + 2Ε 7  
5.4 Τεχνολογία Βυνοποίησης ΜΕ 2Θ + 2Ε 7  
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
5.5.1 Επικοινωνία & Κοινωνικά Μέσα ΜΕ 3  
5.5.2 Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας ΜΕ 3  
5.5.3 Μοριακή Βιολογία & Γενετική Αμπέλου ΜΕ 3 Μπανίλας Γιώργος, PhD

ΣΤ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
6.1 Επεξεργασία Αποβλήτων ΜΕ 2Θ + 2Ε 7  
6.2 Ποιότητα και Ασφάλεια Ποτών ΜΕΥ 3 Κουσίση Ελισάβετ
6.3 Συσκευασία Οίνων και Ποτών ΜΕ 3  
6.4 Τεχνολογία Ζυθοποίησης ΜΕ 4Θ + 4Ε 14 Κουσίση Ελισάβετ
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
6.5.1 Ξένη Γλώσσα Ειδικότητας ΜΕ 3  
6.5.2 Τεχνικές Πωλήσεων Οίνων και Ποτών ΜΕ 3  
6.5.3 Τεχνολογία Μη Αλκοολούχων Ποτών ΜΕ 3  

Ζ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Ελεύθερης Επιλογής
7.0.1 Πειραματικές Οινοποιήσεις ΜΕ Ευέλικτο Ωράριο 12  
Υποχρεωτικά
7.1 Αμπελογραφία – Παγκόσμιος Αμπελώνας ΜΕ 2Θ + 2Ε 6 Κόρκας Ηλίας, PhD
7.2 Ειδικές Τεχνικές Οινοποίησης ΜΕ 2Θ + 2Ε 6  
7.3 Νομοθεσία Οίνων & Ποτών ΜΕΥ 3  
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
7.4.1 Αμπελουργία Ακριβείας ΜΕ 3 Κόρκας Ηλίας, PhD
7.4.2 Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων & Ηγεσία ΜΕ 3  
7.4.3 Σχεδιασμός Βιομηχανιών ΜΕ 3  
7.5 Πρακτική Άσκηση (4 μηνών) ΜΕ Ωράριο φορέα 12  

H' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Ελεύθερης Επιλογής
8.0.1 Πειραματικές Ζυθοποιήσεις ΜΕ Ευέλικτο Ωράριο 12  
8.0.2 Μελέτες Πεδίου ΜΕ 4  
Υποχρεωτικά
8.1 Χημεία Οίνων και Ποτών: Πτητικές ενώσεις και ελαττώματα ΜΕ 3  
8.2 Μάρκετινγκ Οίνων & Ποτών ΜΕΥ 3  
8.3 Φυσικοχημικές Μεταβολές και Κατεργασίες Οίνων ΜΕ 2Θ + 2Ε 6 Αραπίτσας Παναγιώτης
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
8.4.1 Οινοτουριστικό Μάνατζμεντ ΜΕ 3  
8.4.2 Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων ΜΕ 3 Κουσίση Ελισάβετ
8.4.3 Τεχνολογίες Αξιοποίησης Υποπροϊόντων ΜΕ 3  
8.5 Πτυχιακή Εργασία ΜΕ 15