Ζ' Εξάμηνο

Ζ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
7.1 Αμπελογραφία – Παγκόσμιος Αμπελώνας ΜΕ 2Θ + 2Ε 6 Κόρκας Ηλίας, PhD
7.2 Ειδικές Τεχνικές Οινοποίησης ΜΕ 2Θ + 2Ε 6 Αραπίτσας Παναγιώτης
7.3 Νομοθεσία Οίνων & Ποτών ΜΕΥ 3 Ταταρίδης Παναγιώτης, D.E.A., PhD
7.5 Πρακτική Άσκηση (4 μηνών) ΜΕ Ωράριο φορέα 12  
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
7.4.1 Αμπελουργία Ακριβείας ΜΕ 3 Κόρκας Ηλίας, PhD
7.4.2 Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων & Ηγεσία ΜΕ 3  
7043 Σχεδιασμός Βιομηχανιών ΜΕ 2 Theory 3 Παπακωνσταντίνου Σπύρος, D.E.A., PhD
Ελεύθερης Επιλογής
7.0.1 Πειραματικές Οινοποιήσεις ΜΕ Ευέλικτο Ωράριο 12