Ζ' Εξάμηνο

Ζ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Ελεύθερης Επιλογής
7.0.1 Πειραματικές Οινοποιήσεις ΜΕ Ευέλικτο Ωράριο 12  
Υποχρεωτικά
7.1 Αμπελογραφία – Παγκόσμιος Αμπελώνας ΜΕ 2Θ + 2Ε 6 Κόρκας Ηλίας, PhD
7.2 Ειδικές Τεχνικές Οινοποίησης ΜΕ 2Θ + 2Ε 6  
7.3 Νομοθεσία Οίνων & Ποτών ΜΕΥ 3  
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
7.4.1 Αμπελουργία Ακριβείας ΜΕ 3 Κόρκας Ηλίας, PhD
7.4.2 Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων & Ηγεσία ΜΕ 3  
7.4.3 Σχεδιασμός Βιομηχανιών ΜΕ 3  
7.5 Πρακτική Άσκηση (4 μηνών) ΜΕ Ωράριο φορέα 12