Σύμβουλος ΦμεΑ

Αρχοντούλα Χατζηλαζάρου, Καθηγήτρια

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία: arhchatz@uniwa.gr

Τηλέφωνο: 210 538 5524

Κανονισμός ακαδημαϊκού συμβούλου ΦμεΑ