Ακαδημαϊκός σύμβουλος φοιτητών

Το Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών, στα πλαίσια του άρθρου 62 του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, έχει εισάγει το θεσμό του Συμβούλου Σπουδών (Ακαδημαϊκός Σύμβουλος). Οι Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι συμβουλεύουν και υποστηρίζουν τους πρωτοετείς φοιτητές με σκοπό να διευκολυνθεί η μετάβασή τους από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μέσα από την εκπαιδευτική, ερευνητική και εργασιακή τους εμπειρία παρέχουν υποστήριξη και καθοδήγηση στους φοιτητές σε θέματα σχετικά με την πρόοδο και την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους καθώς και σε θέματα σταδιοδρομίας.

Το εκπαιδευτικό προσωπικό, το διοικητικό προσωπικό, οι Διευθυντές των Εργαστηρίων, οι Διευθυντές των Τομέων, οι Πρόεδροι των Τμημάτων, καθώς και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος συνεργάζονται και υποστηρίζουν τους Συμβούλους Σπουδών στο έργο τους, ενώ λαμβάνουν υπόψη πληροφορίες, παρατηρήσεις, υποδείξεις και αιτήσεις τους, για τυχόν ελλείψεις και δυσλειτουργίες που δημιουργούν προβλήματα στους φοιτητές και τυχόν προτάσεις για την αντιμετώπισή τους. Τα ονόματα των Ακαδημαϊκών Συμβούλων ανακοινώνονται από το Τμήμα στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους.

 

Ακαδημαϊκός Σύμβουλος, ακαδημαϊκού έτους 2023-2024:

Σπυρίδων Παπακωνσταντίνου, Επ. καθηγητής

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία: papspyrp@uniwa.gr

Τηλέφωνο: 210 538 5548

Κανονισμός λειτουργίας ακαδημαϊκού συμβούλου φοιτητών