Διοίκηση

 

Πρόεδρος: Κόρκας Ηλίας, Καθηγητής

Αν. Πρόεδρος: Μπανίλας Γιώργος, Αν. Καθηγητής