Διοίκηση

 

Πρόεδρος: Ηλίας Κόρκας, Καθηγητής

Αν. Πρόεδρος: Γιώργος Μπανίλας, Αν. Καθηγητής