Γ' Εξάμηνο

Γ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
3.1 Βιοτεχνολογία & Βιομηχανικές Ζυμώσεις ΜΕ 2Θ + 2Ε 5  
3.2 Εδαφοκλιματικό Σύστημα & Άμπελος ΜΕΥ 4Θ + 2Ε 7 Κόρκας Ηλίας, PhD
3.3 Ενόργανη Αναλυτική Χημεία ΜΕΥ 2Θ + 2Ε 5 Χατζηλαζάρου Αρχοντούλα, PhD
3.4 Μικροβιολογία Οίνων ΜΕΥ 2Θ + 2Ε 5  
3.5 Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΓΥ 3  
3.6 Πρώτες Ύλες Αλκοολούχων Ποτών ΜΕ 2Θ + 2Ε 5