Α' Εξάμηνο

Α' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
1.1 Βιολογία Φυτών ΜΓΥ 2Θ + 2Ε 5 Μπανίλας Γιώργος, PhD
1.2 Γενική και Ανόργανη Χημεία ΜΓΥ 4Θ + 2Ε 7  
1.3 Εισαγωγή στις Επιστήμες Οίνου, Αμπέλου και Ποτών ΜΕΥ 3  
1.4 Εφαρμοσμένα Οικονομικά ΜΓΥ 2Θ + 2Ε 5  
1.5 Οργανική Χημεία ΜΓΥ 2Θ + 2Ε 5  
1.6 Φυσική ΜΓΥ 2Θ + 2Ε 5