Η πλατφόρμα UNIWA Open eClass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και συνιστά προσφορά του Ελληνικού Ακαδημαϊκού Διαδικτύου (GUnet) στην εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Έχει σχεδιαστεί με προσανατολισμό την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, βασίζεται στη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα, υποστηρίζεται ενεργά από το GUnet και διανέμεται ελεύθερα. Βασική επιδίωξη της πλατφόρμας είναι η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών και η εποικοδομητική χρήση του διαδικτύου στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Η εγγραφή στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής γίνεται με τους ιδρυματικούς κωδικούς (username και password). Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες των μαθημάτων που παρακολουθείτε.

Ηλεκτρονική διεύθυνση ιστοσελίδας:  https://eclass.uniwa.gr/

Πληροφορίες για την εγγραφή στην πλατφόρμα καθώς πληροφορίες για την χρήση της μπορείτε να δείτε στην διεύθυνση: https://eclass.uniwa.gr/info/manual.php

Για οποιοδήποτε πληροφορία ή πρόβλημα επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο διαχείρισης της πλατφόρμας στο eclass@uniwa.gr