Υποδομές

Αίθουσες διδασκαλίας

Για την εξυπηρέτηση των διδακτικών αναγκών, σε επίπεδο θεωρητικών μαθημάτων το Τμήμα διαθέτει:

 • Αίθουσα Κ11.125 χωρητικότητας 58 θέσεων
 • Αίθουσα Κ11.126 χωρητικότητας 60 θέσεων
 • Αίθουσα Κ11.022 χωρητικότητας 20 θέσεων
 • Αίθουσα Κ13.006 χωρητικότητας 32 θέσεων

Από κοινού με άλλο Τμήμα:

 • Αίθουσα Κ11.134 χωρητικότητας 90 θέσεων

Εργαστήρια

Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, των εργαστηριακών μαθημάτων το Τμήμα διαθέτει:

 1. Δύο (2) αμπελώνες, ένας εκπαιδευτικός και ένας πειραματικός
 2.  Πειραματικό Οινοποιείο,
 3.  Πειραματικό Ζυθοποιείο,
 4.  Εργαστήριο Οργανοληπτικού Ελέγχου,
 5.  Εργαστήριο Τεχνολογίας Οινικών Προϊόντων,
 6.  Εργαστήριο Τεχνολογίας Αλκοολούχων Ποτών και Εδαφολογίας,
 7.  Εργαστήριο Βιοχημείας/Βιοτεχνολογίας,
 8.  (2) Εργαστήρια Χρωματογραφίας 
 9. Εργαστήριο Πτυχιακών και Διπλωματικών Εργασιών

Από κοινού με άλλα Τμήματα:

 • (1) εργαστηριακό χώρο στο κτήριο Κ5 
 • (2) εργαστηριακοί χώροι στο κτήριο Κ11

Αμπελώνας-Οινοποιείο-Ζυθοποιείο

Ερευνητικός Αμπελώνας

Το Τμήμα έχει συνάψει σύμφωνο συνεργασίας με το Δήμο Αιγάλεω, ο οποίος του έχει διαθέσει έκταση περίπου 1 στρ. σε απόσταση περίπου 700 μ από τις εγκαταστάσεις του Τμήματος, μέσα στην οποία έχουν φυτευτεί 500 πρέμνα διαφόρων ποικιλιών αμπέλου και υποκειμένων με σκοπό τη διεξαγωγή ερευνητικών πτυχιακών εργασιών. 

Πειραματικό Οινοποιείο / Ζυθοποιείο

Το Τμήμα διαθέτει υποδειγματικές σύγχρονες εγκαταστάσεις, με μοναδικό για την Ελλάδα πειραματικό οινοποιείο αλλά και ζυθοποιείο, τα οποίο είναι πλήρως εξοπλισμένα με σύγχρονα μηχανήματα, όπως σταφυλοδόχοοινοποιητήσπαστήρα, σύγχρονο πνευματικό πιεστήριο, μονάδες ελέγχου ψύξης, ανοξείδωτες ψυχόμενες δεξαμενές, πλήρες σύστημα μικροζυθοποίησης, σύστημα εμφιάλωσης, δρύινα βαρέλια παλαίωσης και έναν χώρο αποθήκευσης φιαλών οίνου και ζύθου