ΕΣΠΑ

Ανακοινώνεται ότι οι επιτυχόντες του προγράμματος ΕΣΠΑ για την Πρακτική Άσκηση, σύμφωνα με την πρόσκληση της ...