Συνήγορος του Φοιτητή

Στο ΠΑ.Δ.Α. λειτουργεί ο θεσμός του Συνηγόρου του Φοιτητή  με σκοπό τη διαμεσολάβηση μεταξύ φοιτητών/ριών και καθηγητών/τριών ή διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος, την τήρηση της νομιμότητας στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας, την αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης και γενικά στη διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος.  

Κανονισμός υποβολής & διαχείρισης παραπόνων