Η εφαρμογή Φοιτητολόγιο παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε φοιτητή του Πανεπιστημίου να βρει όλες τις πληροφορίες που αφορούν τις σπουδές του καθώς επίσης και να υποβάλει ηλεκτρονικά διάφορα αιτήματα.

Μπορείτε να βρείτε την εφαρμογή κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://services.uniwa.gr/