Το Moodle είναι ελεύθερο λογισμικό διαχείρισης μαθημάτων (Course Management System), ένα σύστημα διαχείρισης μάθησης Learning Management System (LMS) ή ένα σύστημα εικονικής μάθησης (Virtual Learning Environment – VLE), ή πιο απλά ένα πακέτο λογισμικού για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών μαθημάτων μέσω Διαδικτύου, που προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Η εγγραφή στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Moodle του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής γίνεται με τους ιδρυματικούς κωδικούς (username και password). Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες των μαθημάτων που παρακολουθείτε.

Ηλεκτρονική διεύθυνση ιστοσελίδας: https://moodle.uniwa.gr/

Για οποιοδήποτε πληροφορία ή πρόβλημα επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο διαχείρισης της πλατφόρμας στο moodle@uniwa.gr