Η υπηρεσία διαχείρισης ιδρυματικού λογαριασμού – my.uniwa.gr είναι μια web based υπηρεσία που επιτρέπει στους χρήστες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής να:

  • αλλάξουν τον τρέχοντα κωδικό του ιδρυματικού τους λογαριασμού με κάποιο άλλον της αρεσκείας τους.
  • να προσθέσουν νέο ή να τροποποιήσουν το email ανάκτησης του ιδρυματικού λογαριασμού τους.
  • να εκδώσουν νέο κωδικό (reset password) για τον ιδρυματικό λογαριασμό τους χρησιμοποιώντας το email ανάκτησης που υπάρχει ήδη κατοχυρωμένο στον λογαριασμό τους

Ηλεκτρονική διεύθυνση ιστοσελίδα : https://my.uniwa.gr

Η σύνδεση στην παραπάνω διεύθυνση γίνεται με τον Ιδρυματικό Λογαριασμό σας.

Οδηγίες αλλαγής κωδικού & email ανάκτησης