ΣΤ' Εξάμηνο

ΣΤ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
6.1 Επεξεργασία Αποβλήτων ΜΕ 2 Theory + 2 Lab 7 Παπακωνσταντίνου Σπύρος, D.E.A., PhD
6.2 Ποιότητα και Ασφάλεια Ποτών ΜΕΥ 3 Κουσίση Ελισάβετ
6.3 Συσκευασία Οίνων και Ποτών ΜΕ 3  
6.4 Τεχνολογία Ζυθοποίησης ΜΕ 4Θ + 4Ε 14 Ταταρίδης Παναγιώτης, D.E.A., PhD
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
6.5.1 Ξένη Γλώσσα Ειδικότητας ΜΕ 3  
6.5.2 Τεχνικές Πωλήσεων Οίνων και Ποτών ΜΕ 3  
6.5.3 Τεχνολογία Μη Αλκοολούχων Ποτών ΜΕ 3