Το SPSS (Superior Performance Software System) είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα προγράμματα για τη στατιστική ανάλυση δεδομένων. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προσφέρει δωρεάν τα μέλη του άδεια χρήσης του λογισμικού για την ανάλυση των δεδομένων των εργασιών και της ερευνάς τους.

Ηλεκτρονική διεύθυνση ιστοσελίδας: https://www.uniwa.gr/software/spss/

Η σύνδεση στην παραπάνω διεύθυνση γίνεται με τον Ιδρυματικό Λογαριασμό σας.