Δημοσιεύσεις

Προφίλ Τμήματος Επιστημών Οίνου, Αμπέλου & Ποτών στην Πλατφόρμα Google Scholar, όπου καταγράφονται αυτόματα όλες οι δημοσιεύσεων των μελών του τμήματος.