Ερευνητικά εργαστήρια

Εργαστήριο Αμπελουργίας και Διαχείρισης Αμπελοοινικού Τομέα

Το Εργαστήριο Αμπελουργίας και Διαχείρισης Αμπελοοινικού Τομέα ιδρύθηκε με σχετική Απόφαση του Προέδρου του ΤΕΙ Αθήνας (ΦΕΚ 515/2015).

Το Εργαστήριο Αμπελουργίας και Διαχείρισης Αμπελοοινικού Τομέα, εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

 • κλιματική αλλαγή και επιπτώσεις στη φυσιολογία της αμπέλου και στην ποιότητα των σταφυλιών,
 • επιλογή γενετικού υλικού,
 • διαχείριση εδάφους και εγκατάσταση αμπελώνα,
 • λίπανση, άρδευση και διαχείριση φυλλώματος,
 • εξέλιξη και προοπτικές της μηχανοποιημένης αμπελοκαλλιέργειας,
 • αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών,
 • αξιολόγηση νέων και παλιών γηγενών ποικιλιών σε διάφορα terroir,
 • γονιδιωματική και τρανσκριπτομική ανάλυση,
 • βιοτεχνολογία αμπέλου και άλλων ξυλωδών φυτών,
 • μελέτη μοριακών αλληλεπιδράσεων αμπέλου – μικροοργανισμών,
 • μοριακές αποκρίσεις της αμπέλου σε βιοτικούς – αβιοτικούς παράγοντες.

Το Εργαστήριο στοχεύει ακόμη σε:

 • διερεύνηση της ελληνικής και διεθνούς οινικής αγοράς,
 • μελέτη του οργανωτικού μάνατζμεντ και των λειτουργιών των επιχειρήσεων,
 • έρευνα αγοράς και στρατηγικές μάρκετινγκ,
 • μάρκετινγκ και σύγχρονα κοινωνικά μέσα,
 • ανταγωνιστικότητα επιχείρησης και επιχειρησιακό σχέδιο.

 

Ερευνητικό εργαστήριο Χημείας & Τεχνολογίας Οίνων & Ποτών

Εργαστήριο Επιστημών Οίνου και Ποτών (Υπό ίδρυση)