Υπηρεσίες φοιτητών

Δίκτυο αποφοίτων

Δίκτυο αποφοίτων

Η διατήρηση της επαφής με τους αποφοίτους αποτελεί βασική προτεραιότητα του Τμήματος Επιστημών Οίνου, Αμπέλου & Ποτών.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, το Τμήμα ανέλαβε την πρωτοβουλία της σύστασης του Δικτύου Αποφοίτων με στόχο τη διασφάλιση της επικοινωνίας  ανάμεσα στην ενεργή ακαδημαϊκή κοινότητα και τους αποφοίτους του.

Εάν είστε απόφοιτη/ος του Τμήματος Επιστημών Οίνου, Αμπέλου & Ποτών του ΠΑΔΑ / Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών του ΤΕΙ Αθήνας, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε το Ερωτηματολόγιο , το οποίο αποσκοπεί στην ανατροφοδότηση της επαγγελματικής σταδιοδρομίας και εξέλιξης των αποφοίτων του Τμήματος.
Η συμβολή σας είναι εξαιρετικά σημαντική και δίνει κατευθύνσεις για επιμέρους στοχευμένες βελτιώσεις που αφορούν στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών.
 
Τα αποτελέσματα της έρευνα μπορείτε να τα βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο: