Εκπαίδευση

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 μπορεί να παραταθεί έως και τη Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022.

Από το Τμήμα Προπτυχιακών Σπουδών

 

 

 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΔ 407 Ε.Ε. 2021 22 (1)

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις αποκλειστικά μέσω email στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και ποτών στην ηλεκτρονική διεύθυνση wvbs@uniwa.gr έως και την Πέμπτη 10-03-2022 και ώρα 23:59

 

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, ότι κατά τη δήλωση των μαθημάτων στο Φοιτητολόγιο, τα προαπαιτούμενα μαθήματα ισχύουν και για το 8 εξάμηνο.

Οι φοιτητές/τριες του 8 εξαμήνου που έχουν ήδη υποβάλει την δήλωση μαθημάτων τους για το Ε.Ε. 2021-22, πρέπει να την επανελέγξουν και να την υποβάλουν εκ νέου λόγω προβλήματος στο Φοιτητολόγιο.

Εκ της Γραμματείας

Αγαπητοί/ές φοιτητές/τριες,

Σας ενημερώνουμε ότι από 1/03/2022 έως  20/3/2022 ανοίγει η πλατφόρμα του Φοιτητολογίου και δίνεται η δυνατότητα υποβολής δήλωσης μαθημάτων για το τρέχον εαρινό   εξάμηνο. 

Η δήλωση μαθημάτων είναι υποχρεωτική καθώς   ο/η φοιτητής/τρια δεν δύναται να εξεταστεί σε μαθήματα που δεν έχει δηλώσει.

Ο/Η φοιτητής/τρια μπορεί να δηλώσει μόνο μαθήματα εξαμήνων μικρότερων ή ίσων από το δικό του 

Η συγκεκριμένη ανακοίνωση αφορά και τους Πρωτοετείς  Φοιτητές Ακαδημαϊκού Έτους 2021-22

  ...

Περισσότερα

Κατά το Ε.Ε. προσφέρονται τα παρακάτω μαθήματα:

1) ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΔΙΟΥ – ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ (ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

2) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΖΥΘΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να δηλώσουν συμμετοχή στο αντίστοιχο μάθημα τόσο μέσω του φοιτητολογίου όσο και μέσω eclass

 

Παρακαλούνται όλοι οι Φοιτητές, και ιδιαίτερα οι του 2ου εξαμήνου, να εγγραφούν στα εργαστηριακά μαθήματα μέσω της πλατφόρμας για τη δήλωση των μαθημάτων του τρέχοντος Ε.Ε., προκειμένου να είναι δυνατός ο διαχωρισμός τους σε τμήματα.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εγγραφή τους, λόγω προαπαιτούμενου μαθήματος που δεν έχει αναρτηθεί ακόμα η βαθμολογία, να το ξαναπροσπαθήσουν εντός της εβδομάδος. 

 

 

— ...

Περισσότερα