Ε' Εξάμηνο

Ε' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
5.1 Βασικές Τεχνικές Οινοποίησης ΜΕ 2Θ + 2Ε 7  
5.2 Οργανοληπτική Αξιολόγηση Οίνων και Ποτών ΜΕ 2Θ + 2Ε 6 Κουσίση Ελισάβετ
5.3 Χημεία Οίνων και Ποτών: Προέλευση και προσδιορισμός βασικών ενώσεων ΜΕ 2Θ + 2Ε 7  
5.4 Τεχνολογία Βυνοποίησης ΜΕ 2Θ + 2Ε 7  
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
5.5.1 Επικοινωνία & Κοινωνικά Μέσα ΜΕ 3  
5.5.2 Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας ΜΕ 3  
5.5.3 Μοριακή Βιολογία & Γενετική Αμπέλου ΜΕ 3 Μπανίλας Γιώργος, PhD