Ντουρτόγλου Ευθαλία, PhD

qode interactive strata
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.)

Διευθύντρια Π.Μ.Σ. "Επιστήμη Οίνου και Ζύθου", Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

H Ευθαλία Ντουρτόγλου, είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου & Ποτών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Διευθύντρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος. Έχει Πτυχίο Χημείας με ειδίκευση στην Οργανική και Δομική Χημεία (Maitrise de Chimie Organique et Structurale), από το Πανεπιστήμιο του NANCY (Γαλλία). Είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος, με θέμα της διδακτορικής διατριβής: «Ανάπτυξη της μεθοδολογίας σχηματισμού εστερικού δεσμού με ένζυμα» ( Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών).

 Έχει μεγάλη επαγγελματική εμπειρία στο χώρο των τροφίμων, η οποία περιλαμβάνει και απασχόληση σε χημική βιομηχανία (ΒΙΟΡΥΛ Α.Ε.), ως Υπεύθυνη τμήματος Σύνθεσης και Εφαρμογών Αρωμάτων Τροφίμων και Ποτών. Ασχολήθηκε με τη μελέτη οργανικών ενώσεων που χρησιμοποιούνται για την σύνθεση των αρωμάτων (flavors) που προστίθενται σε τρόφιμα και ποτά και των βιοοργανικών διεργασιών που επηρεάζουν τον αρωματικό τους χαρακτήρα. Συμμετείχε ως κύριο μέλος της ερευνητικής ομάδας σε πολλά ερευνητικά προγράμματα, έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και ανακοινώσεις σε πρακτικά συνεδρίων. Συμμετείχε στη δημιουργία Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων και συμμετέχει με διδασκαλία στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του τμήματος.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: σύνθεση αρωμάτων τροφίμων και ποτών (flavors), μελέτη αρωματικών ενώσεων οίνου και ποτών και διεργασιών που επηρεάζουν τον αρωματικό τους χαρακτήρα, τεχνικές απομόνωσης, ταυτοποίηση και ποσοτικός προσδιορισμός αρωματικών ενώσεων.