Το Τμήμα αξιοποιεί πλήρως τις νέες τεχνολογίες κάνοντας χρήση, εκτός των άλλων, της πλατφόρμας σύγχρονης τηλεκπαίδευσης MS Teams ώστε κατά περίπτωση να μην χάνετε τις διαλέξεις παρακολουθώντας το μάθημα μέσω της ανωτέρω πλατφόρμας.

Οδηγίες χρήσης για την εγκατάσταση και τη σύνδεση στην πλατφόρμα

Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις