Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου μέλους ΕΔΙΠ στη συνέλευση του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025