Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για Βραχυχρόνια Κινητικότητα με σκοπό τις Σπουδές το πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+/ Κλασική Κινητικότητα, 2024/2025.