1η Προκήρυξη θέσεων πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο Erasmus