Βραβείο «Αθανασίου Σωτηρούδα»-Προκήρυξη Βραβείου Μεταπτυχιακών Σπουδών Έτους 2024