Πρόγραμμα υποτροφιών κληροδοτήματος “ΠΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ”