Εγγραφή στο e-class για τα τα εργαστήρια Βιοχημείας και Ποσοτικής Χημικής Ανάλυσης

Εγγραφή στο e-class για τα τα εργαστήρια Βιοχημείας και Ποσοτικής Χημικής Ανάλυσης

Όσοι φοιτητές πρόκειται να παρακολουθήσουν τα εργαστήρια Βιοχημείας και Ποσοτικής Χημικής Ανάλυσης,  θα πρέπει να κάνουν την εγγραφή τους στο e-class, προκειμένου να δημιουργηθούν τα τμήματα