Διαδικτυακή ενημέρωση της ΠΑΝ.Ε.Π.Ο. με τίτλο: «Ορθές Οινολογικές Πρακτικές: η χρήση του ξύλου στις διάφορες φάσης της παραγωγικής διαδικασίας»