Αποδοχή αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2023-2024 στο ΠΑΔΑ»

Αποδοχή αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2023-2024 στο ΠΑΔΑ»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΕΕ 06 06 02 2024 Θ. 7.9 9ΟΟΤ46Μ9ΞΗ-ΝΩ5 ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΕΕ 06 06 02 2024 Θ. 7.9 9ΟΟΤ46Μ9ΞΗ-ΝΩ5 23_Οινολογίας_όλα