Ανακοίνωση ημερομηνίας ορκωμοσίας αποφοίτων του Τμήματος