07.12.2023 Η CGSoft σας καλεί στο 2ο Thesis Winery Webinar