Τομείς

Τομέας Α

Βιολογίας Φυτών και Αμπελουργίας

Τομέας Β

Χημείας και Τεχνολογίας Οίνου, Ζύθου και Ποτών

Τομέας Γ

Μάνατζμεντ – Μάρκετινγκ